Η δημόσια κλήρωση για την επιλογή των δέκα (10) υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων, θα διενεργηθεί τη Τρίτη 24/03/2020 και ώρα 11:00 πμ στο ισόγειο του κτιρίου επί της Λιοσίων 22. Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ανακοινωθεί, παρακαλούμε να τηρηθούν από τους υποψηφίους που θα παρευρεθούν στη κλήρωση όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στη δημόσια κλήρωση έχουν καταθέσει αιτήσεις με τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου:

Α/Α ΑΠ αίτησης

1 063730/13.03.2020
2 056272/05.03.2020
3 063691/13.03.2020
4 065364/18.03.2020
5 064442/16.03.2020
6 064595/16.03.2020
7 064635/16.03.2020
8 064646/16.03.2020
9 065074/17.03.2020
10 064951/17.03.2020
11 061389/11.03.2020
12 065012/17.03.2020
13 061392/11.03.2020
14 065320/18.03.2020
15 065308/18.03.2020
16 063612/13.03.2020
17 062971/13.03.2020

Παρ, 20/03/2020 - 15:25
Ζακ
(22/09)-ANAKATA