Στην Αθήνα σήμερα 24 Μαρτίου του 2020 και ώρα 11:00 πμ., διεξήχθη στο Τμήμα Εκπαίδευσης Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφάλειας της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού , δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την Α.Π. 054563/04-03-20 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αθηναίων.

Η κλήρωση για την επιλογή των υποψηφίων, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εν λόγω πρόσληψη, έγινε με χρήση κλήρου.

Από την κλήρωση αυτή εξήχθη ο απαιτούμενος αριθμός και πιο συγκεκριμένα δέκα (10) ασκουμένων δικηγόρων και πέντε (5) επιλαχόντων αυτών με σειρά κλήρωσης:

Σειρά

Α.Π.

Ονοματεπώνυμο

1

064442/16.03.2020

ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

2

061389/11.03.2020

ΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

3

064646/16.03.2020

ΜΠΑΚΤΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

4

064635/16.03.2020

ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

5

064595/16.03.2020

ΝΤΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΣΩΤΗΡΙΟΣ

6

065364/18.03.2020

ΓΚΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

7

056272/05.03.2020

ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8

065320/18.03.2020

ΤΣΙΓΚΑ ΜΑΝΘΑ

9

061392/11.03.2020

ΣΠΑΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

10

064951/17.03.2020

ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΡΕΤΗ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Σειρά

Α.Π.

Ονοματεπώνυμο

1

063730/13.03.2020

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2

063612/13.03.2020

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

3

063691/13.03.2020

ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

4

065074/17.03.2020

ΖΩΗ ΑΘΗΝΑ

5

062971/13.03.2020

ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

Επισημαίνεται ότι οι επιλαχόντες αντικαθιστούν κατά σειρά προτεραιότητας οποιαδήποτε αποχώρηση ή μη αποδοχή των αρχικών κληρωθέντων.

Οι πρώτοι δέκα (10) υποψήφιοι δικηγόροι που αναδείχθηκαν από την παραπάνω κλήρωση, καλούνται να δηλώσουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή τους να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Δήμο Αθηναίων αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση t.ekpaidefsis@athens.gr του Τμήματος Εκπαίδευσης Ανάπτυξης Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων.

Τρι, 24/03/2020 - 11:30