Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας κατά την συνεδρίασή του τη Δευτέρα 22 Απριλίου αποφάσισε -σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία- για τη διάθεση κοινόχρηστων χώρων που θα χρησιμοποιηθούν από τους συνδυασμούς των δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και από τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς τους, κατά την προεκλογική περίοδο των Αυτοδιοικητικών και Ευρωπαϊκών Εκλογών 2019.

Επισυνάπτονται οι σχετικοί χάρτες:

Κεντρικά περίπτερα των συνδυασμών για δημοτικές εκλογές 2019 σύμφωνα με την ΑΔΣ 753/22-04-2019 ΑΔΑ - ΩΟΧΟΩ6Μ-Δ6Ε

Κεντρικά περίπτερα των συνδυασμών για περιφερειακές εκλογές 2019 σύμφωνα με την ΑΔΣ 753/22-04-2019 ΑΔΑ - ΩΟΧΟΩ6Μ-Δ6Ε

Κεντρικά περίπτερα των συνδυασμών για ευρωεκλογές 2019 σύμφωνα με την ΑΔΣ 752/22-04-2019 ΑΔΑ - 66ΚΔΩ6Μ-Ι69

Τρι, 07/05/2019 - 10:10