Ανακοινώνεται η υπ' αριθμ. πρωτ. 269350/22-10-2019 Ανακοίνωση ΣΟΧ 6/2019, το παράρτημα και η αίτηση, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δύο (2) ΠΕ Κτηνιάτρων.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων επί των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 08:00 έως και Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα: 15:00 , Λιοσίων 22, Δεύτερος όροφος (2ος) ΟΡΟΦΟΣ, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης Και Αρχείου.

Τετ, 08/01/2020 - 13:10