Από 13/03/2019, για τους κατοίκους του Δήμου του και βάσει της υπ΄αριθμ. Δ13/οικ./10747/256/06-03-2019 ( ΦΕΚ Β' 792/06-03-2019 ), ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει τα εξής:

Η αίτηση για επιδότηση ενοικίου πραγματοποιείται με διαπιστευτήρια taxisnet απευθείας από τον δικαιούχο ή θα πραγματοποιείται στο πιο κοντινό σας ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΑ του Δήμου μας που αναφέρεται παρακάτω. Ο δικαιούχος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποβληθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόκτησης του ΑΦΜ), την άδεια παραμονής ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό για τα έτη αυτά. Η πενταετής παραμονή αποτελεί προϋπόθεση για τον αιτούντα, όχι για τα άλλα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, για τα οποία υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο έτος.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1) Το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού (γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή στο γραφείο ΚΕΑ )

2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ εν ισχύ που τεκμηριώνεται η διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον έξι μήνες κατ΄ελάχιστον μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

3) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ για τους Έλληνες και όλων των ενήλικων μελών της οικογένειας/νοικοκυριού. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται η ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ εν ισχύ (πρωτότυπο και φωτοτυπία).

4) ΈΝΤΥΠΟ Ε1 και ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ του τελευταίου φορολογικού έτους (του αιτούντα καθώς και όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού)

5) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΒΑΝ στο όνομα του αιτούντα (και φωτοτυπία).

6) E-MAIL του αιτούντα

7) ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ του αιτούντα.

8) ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΣ ΔΕΗ Η ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σε περίπτωση που στον λογαριασμό ρεύματος εμφαίνεται το όνομα του ιδιοκτήτη θα πρέπει μέχρι τέλος του 2019 να μεταφερθεί ο λογαριασμός στο όνομα του δικαιούχου).

(Επίσης σε μονογονεϊκές οικογένειες, χρειάζεται η απόφαση διαζυγίου ή αποδεικτικά διάστασης και η επιμέλεια των τέκνων).

Σε περίπτωση που προσέλθετε για να εξυπηρετηθείτε στο Δήμο Αθηναίων, σας επισημαίνουμε ότι ο υπάλληλος του Δήμου (που είναι εξουσιοδοτημένος από το ΥΠΕΚΑΑ) μπορεί να σας ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά εάν το κρίνει ο ίδιος κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησής σας.


ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΚΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Α. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 09:00 –16:00

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αθηναίων Αγίου Κωνσταντίνου 14, τηλ.210 5210623 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αθηναίων Μαιζώνος 44 & Ψαρών

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 08:00 – 15:00

  • 1η Δημοτική Κοινότητα: Πλατεία Ηρώων 3, Ψυρρή, τηλ: 210 3256825,
  • 2η Δημοτική Κοινότητα: Υμηττού 251 - Παγκράτι, τηλ.: 210 7522293, 210 7564795,
  • 3η Δημοτική Κοινότητα: Τριών Ιεραρχών 74 – Πετράλωνα, τηλ.: 210 3427310, 210 3421994
  • 4η Δημοτική Κοινότητα: Λένορμαν & Αλεξανδρείας 35 – Κολωνός, τηλ.: 210 5157553
  • 5η Δημοτική Κοινότητα: Πατησίων 237, τηλ.: 210 8623320
  • 6η Δημοτική Κοινότητα: Θήρας 31– Κυψέλη, τηλ.: 210 8668162
  • 7η Δημοτική Κοινότητα: Πανόρμου 59 – Αμπελόκηποι, τηλ: 210 6998834, 210 6919945

Τρι, 19/03/2019 - 12:45